DAĞITIM DUYURUSU

DAĞITIM DUYURUSU

Sayın Üyemiz, 

Genel Kurul’da kabul edilen SENARİSTBİR Dağıtım ve Dokümantayon Yönergesi uyarınca; “07.11.2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında üyeler tarafından bildirilmeyen yayımlanmış ve alenileşmiş tüm eserler de SENARİSTBİR tarafından meslek birliği veri tabanına kaydedilir. Ancak bu madde kapsamında SENARİSTBİR tarafından yapılan eser kayıtlarında eserin birden fazla sahibi olması halinde, üyeler tarafından aksi bildirilmediği sürece tüm eser sahiplerinin payı eşit olarak kaydedilir. Aksi bir kayıt için eserin tüm sahiplerinin ıslak imzalı olarak eser içi paylarını ortak mutabakat ile SENARİSTBİR’e bildirmesi gerekmektedir.”

Karşılıklı temsilcilik sözleşmemiz bulunan İspanya meslek birliği DAMA’dan gelen telif ödemelerinin dağıtımının yapılabilmesi için Yönergemiz doğrultusunda hazırlanan ve sitemizde yer alan mutabakat metinlerinin en geç 15.03.2023 tarihine kadar imzalanarak meslek birliğimize ulaştırılması gerekmektedir. Mutabakat metninin imzalanmaması halinde Yönergemiz doğrultusunda dağıtımlar eser sahipleri arasında eser bazında eşit bir şekilde yapılacaktır. Mutabakat metni imzalayarak meslek birliğimize ulaştırmış ancak eser sahipleri arasında mutabakat sağlanmamış olması durumunda ise konu Senaristbir Teknik Bilim Kurulu’na sevk edilecek ve nihai çözüme kadar ödemelere bloke konulacaktır. 

SENARİSTBİR Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi ve SENARİSTBİR Teknik Bilim Kurulu Yönergesine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayın.

 

Dağıtım ve Dokümantasyon Yönergesi - https://www.senaristbir.org.tr/images/galeri_695566.pdf

Teknik Bilim Kurulu Yönergesi - https://www.senaristbir.org.tr/images/galeri_66150.pdf

Üye Arama
Eser Arama