ESER İÇİ PAYLARINI BİLDİREN ESER SAHİPLERİNE YAPILACAK DAĞITIMLAR HAKKINDA DUYURU

ESER İÇİ PAYLARINI BİLDİREN ESER SAHİPLERİNE YAPILACAK DAĞITIMLAR HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,
Bildiğiniz üzere İspanya meslek birliği DAMA’dan meslek birliğimize gelen telif bedellerinin dağıtımlarında, aynı eserin birden fazla eser sahibi olması halinde tüm eser sahiplerinden eser içi paylaşım oranlarını bildiren mutabakat metinlerin meslek birliğimize ulaşması gerekmektedir. Mutabakat sağlanamayan durumlarda ise konu Senaristbir Teknik Bilim Kurulu’na sevk edilmektedir. Dağıtıma konu olacak bazı eserlerde ise, eser sahiplerinin çoğunluğunun eser içi paylaşım oranlarını Senaristbir’e bildirdiği ancak bazı eser sahiplerinin eser içi oranlarını bildirmediği tespit edilmiştir. Bu durumda mutabakat sağlanmaması gibi bir durum sözkonusu olmamakta ancak bildirim yapmayan üyemiz eser sahiplerinden kaynaklı olarak dağıtımlar aksamaktadır. Dağıtımların aksamaması ve eser içi paylaşım oranlarını bildiren üyemiz eser sahiplerinin mağdur olmaması amacı ile; Senaristbir Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergemizde kabul edilen ekip için azami ve asgari oranlar üzerinden dağıtımlarımız gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılacak olan dağıtımlarda; bildirimde bulunan eser sahiplerinin oranları Senaristbir Dokümantasyon ve Dağıtım Yönergemize uygun bir şekilde avans niteliğinde ödenecektir. Bildirimde bulunmayan eser sahiplerinin diğer eser sahiplerinin belirttiği oranların üstünde bir eser içi paylaşım oranına sahip olduğunu kesinleşmiş mahkeme kararı ve/veya teknik bilim kurulu kararı ile ispatlanması halinde ise, fazlaya dair hakları diğer eser sahiplerinin telif ödemelerinden mahsup edilerek kendisine ayrıca ödenecektir. Saygılarımızla,

Senaristbir Yönetim Kurulu

Üye Arama
Eser Arama